GLAVNI PROJEKT

ŠTO ĆEMO GRADITI I ISPUNJAVAMO LI UVJETE?

Glavni projekt je skupina projekata (mapa) koje zajedno čine dokumentaciju za dobivanje građevinske dozvole, odnosno dokazuje da ispunjavamo uvjete za gradnju.

Glavni projekt sadrži arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i strojarski projekt. Projekte moraju izraditi ovlaštene osobe ovisno o struci, arhitekt i inženjeri.

Izrada projektne dokumentacije najčešće obuhvaća:

  • Arhitektonski projekt
  • Projekt statike
  • Projekt vode i odvodnje
  • Projekt sustava grijanja i hlađenja
  • Projekt elektrotehničkih instalacija

Elaborati (ako je potrebno).

Tek nakon uspješno predanog glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole možemo početi s gradnjom.