Passive House Standard image
Standard Pasivne Kuće je energetski standard zgrada, osmišljen od strane Passive House Intitute, iz Darmstadta. Sastoji se od niza propisanih pravila o zahtjevima potrošnje energije i ugode boravka.
Svi zahtjevi moraju biti udovoljeni kako bi zgrada udovoljavala standardu Pasivne Kuće.

Odlikuju se iznimnom toplinskom ugodnošću i minimalnom potrošnjom energije. Obiteljske kuće, poslovne zgrade, vjerske ustanove, bolnice, škole, domovi i druge zgrade koje udovoljavaju uvjetima Passive House Stanadarda razlikuju se u namjeni, ali sve pružaju jedak komfor boravka uz iznimno niske zahtjeve za energijom. Tople, prozračne i ekonomične.

U Pasivnim Kućama nema mogućnosti hladnih površina, vlage ili ustajalog zraka. U sve sobe se doprema svježi zrak ili izvlači ustajali zrak, a da se pri tom štedi energija. Iznimno su tihe, što izvana prema unutra, ali isto se tiče samih sustava grijanja/hlađenje i ventilacije, koji su projektirani kako bi bili vrlo tihi...


Prednosti gradnje prema PH standardu

Svi dijelovi Pasivne Kuće, od debljina izolacije, preko dijelova prozora do sustava ventilacije i grijanja su točno onoliki koliki i trebaju biti kako bi zadovoljili uvjete standarda, čime izbjegavate neopravdano povećanje investicije. Mnoštvo faktora definira ugođaj i potrošnju zgrade i svi imaju utjecaj jedni na druge, a Pasivne Kuće se nalaze na optimalnoj točki koja nudi maksimalan rezultat uz minimalnu investiciju. Projektiranjem prema Pasive House Standardu možete dobiti zgradu koja ni u čemu nije pretjerana, a pruža maksimum.


Kako dobiti Pasivnu Kuću?

Kako bi dobili zgradu izgrađenu po Passive House Standardu, pri projektiranju mora sudjelovati CPHD - Certified Passive House Designer. CPHD je osoba ovlaštena od strane PH Instituta kako bi izradila potrebne proračune i savjetovala projektante pri izradi projekata i daljnjem izvođenju. Njegov zadatak je pronaći optimalnu kombinaciju i veličinu svih bitnih komponenti vaše zgrade od stakala, okvira, izolacija, ventilacijskih sustava, orijentacije i puno više, kako bi se ostvarili uvjeti potrošnje i ugode definirani Standardom uz minimalnu investiciju.

Samo se uz detaljnu analizu može dati odgovor koliko zapravo pojedine komponente imaju utjecaj na potrošnju zgrade. Imali smo slučaja koji su na prvu nelogični ali realni, gdje se s manje izolacije postiže manja potrošnja energije, ili se uz bolje komponente prozora povećava potrošnja energije. To govori o složenosti međusobnog utjecaja različitih komponenta zgrade.

U APRION-u pri projektiranju savjetujemo sve projektante, od ideje projekta koju zamišljate s arhitektom, preko detalja koje rješavamo sa statičarem sve do sustava koje određuju strojari ili elektrotehničari. Izrađujemo 3D model vaše zgrade te ga simuliramo u realnom prostoru, uzimajući u obzir susjedne objekte i reljef. Također nudimo usluge proračuna toplinskih mostova dvodimenzijskom analizom metodom konačnih elemenata koji su nužni dio pri projektiranju Pasivnih Kuća.

Više o principima koji se primjenjuju pri projektiranju Pasivnih Kuća u sljedećem poglavlju.


Kako biti siguran da će moja zgrada imati potrošnju i ugodu kakva je predviđena?

Svaka Pasivna Kuća može se certificirati. Certifikacija uključuje proces u kojem se svi proračuni i modeli vaše zgrade provjeravaju od strane ovlaštene osobe od Passive House Instituta. Ta osoba je neovisna o projektantu i zadatak joj je da provjeri sve proračune i da tijekom gradnje provjeri i zahtjeva sve dokaze o svim detaljima i komponentama koje su ugrađene u vašu zgradu. Po završetku gradnje, ukoliko je sve u redu, dobijete certifikat i sigurnost da će vaša građevina zaista imati ugodnost i potrošnju koja je predviđena. Također će vaša zgrada biti unesena u svjetsku bazu podataka svih Pasivnih Kuća na svijetu koje možete pogledati na sljedećem linku.


Koliko ima Pasivnih Kuća u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj trenutno nema niti jedne certificirane Pasivne Kuće! Često slušamo o projektantima, izvođačima i raznim prodavačima opreme koji tvrde da znaju raditi na projektiranju i izvedbi Pasivnih Kuća. Budite oprezni i kritični prema stvarima koje čujete. Na sljedećem linku možete provjeriti popis svih Pasivnih Kuća na svijetu. Mi trenutno sudjelujemo u certifikaciji projekta u Istri koji će postati prva certificirana Pasivna Kuća u Hrvatskoj!


Ali zašto na kraju odabrati Pasivnu Kuću?

Odgovor se može svesti na jednostavno pitanje:
Želite li lošiju kuću s većim sustavom grijanja koji troši više ili ugodniju kuću s minimalističkim sustavom u kojoj će te zaboraviti na brigu o režijama?

1. Toplinska izolacija

Toplinska izolacija omogućuje ugodne temperature ploha u prostoru, direktno utječe na energetske zahtjeve zgrade i umanjuje buku iz okoliša. Dobro izolirane zgrade imaju spore promjene temperature i dugo zadržavaju željenu temperaturu.

2. Kvalitetni prozori

I najbolji prozori su najmanje dobar dio toplinske ovojnice zgrade i kroz njih se gubi značajan dio topline. Njihova prednost je u staklu, koje propušta sunčevu energiju unutar prostora. Uvijek je cilj odabrati prozore koji su tijekom sezone grijanja propustili više sunčeve energije unutra nego su izgubili topline prema okolišu. Na taj način vaši prozori postaju radijatori u vašoj kući!

3. Zrakonepropusnost

Zgrade ne smiju gubiti zagrijani ili ohlađeni zrak nekontrolirano! Infiltracija hladnog zraka oko ruba prozora je primjer kako vaši novci koji odlaze u vjetar. Zgrade po Passive House Standardu imaju izrazito niske vrijednosti infiltracije vanjskog zraka u prostor (n50<0.6h-1).

4. Mehanička ventilacija s povratom topline

Svaka zgrada izgrađena po standardu Pasivne Kuće ima mehaničku ventilaciju s povratom topline. To znači da neprestano dobavljamo dovoljnu količinu svježeg zraka u prostore u kojima boravimo te da odsisavamo zrak iz prostora u kojima imamo izvore vlage ili neugodnih mirisa. Sav svježi zrak koji ubacujemo u prostor podgrijavamo/podhlađujemo zrakom koji izvlačimo iz prostora i pri tome štedimo minimalno 75% energije i osiguravamo da nikada ne unosimo prehladan ili pretopao zrak u prostor.

5. Izostanak toplinskih mostova

Bilokakav prekid izolacijskog sloja poput prodora balkona, zida temelja ili spojeva s negrijanim prostorom itd., predstavljaju potencijalne toplinske mostove kuda toplina zaobilazi izolaciju i značajno se brže gubi. Većina toplinskim mostova se pažljivim projektiranjem mogu izbjeći bez dodatnog utroška novca, a oni koji se ne mogu ukloniti se mogu umanjiti. Toplinski mostovi značajno utječu na potrošnju zgrada i ne vođenjem brige o njima možete si priuštiti zgradu koja ima potrošnju kao da je izolirana 30% manje nego što zapravo je...

Passive House vs nZEB image
PH Standard je vrsta niskoenergetskih zgrada poput nZEB-a, ali s bitnim razlikama.
Pasivne Kuća mora zadovoljiti brojne kriterije ugode, što znači da prostor unutar nje mora biti topao (bez hladnih dijelova), a zrak mora biti svjež i bez neugodnih mirisa ili vlage. Pojava pljesni je apsolutno isključena. Oprema zadužena za grijanje/hlađenje i ventiliranje prostora mora biti tiha, a potrošnja izuzetno niska.
nZEB nema zahtjeva za ugodnošću boravka već samo potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije. nZEB zgrade troše višestruko više energije od pasivnih, a pri proračunu potrošnje se ne uzimaju u obzir svi potrošači.


PH
nZEB
Uvjeti potrošnje energije?
DaDa
Uvjeti ugode boravka?DaNe
Potrebna energija grijanja<15kWh/m2Varira (obično <40kWh/m2)
Potrebna energija hlađenja
<15kWh/m2
<50kWh/m2
Zrakonepropusnost (manje je bolje)<0.6h-1<3.0h-1
Proračuni potrošnje energijePHPPAlgoritam
Što obuhvaćaju?Sve potrošače neophodne za zgradu (od grijanja, hlađenja, PTV-a, kućanskih aparata itd.)Varira (pretežito samo grijanje i PTV)
Obavezna ventilacija?DaNe
Provjera svih kritičnih mjesta protiv kondenzacije?DaNe

Passive House

Passive House

Passive House Stnadard je predviđen za sve novoizgrađene zgrade. Odlikuje se visokom razinom ugode i minimalnom potrošnjom energije. Prigodan je za sve vrste zgrada i pruža odličnu ekonomsku efikasnost za novogradnju. Različite razine standarda moguće je postići ukoliko se kombinira s proizvodnjom iz obnovljivih oblika energije.

EnerPHit

EnerPHit

EnerPHit je standard Pasivne Kuće namijenjen za rekonstrukcije postojećih zgrada. Bez obzira na nešto manje rigorozne razine potrošnje energije nudi sve dobrobiti boravka Pasivne Kuće.

PHI Low Energy Building

PHI Low Energy Building

PHI Low Energy Building Standard je prigodan za sve zgrade koje iz određenih razloga ne mogu u potpunosti zadovoljiti kriterije Pasivne Kuće.