IZVEDBENI PROJEKT

KAKO ĆEMO TO IZVESTI?

Izvedbeni projekt je detaljna razrada glavnog projekta, odnosno skupina detalja, nacrta i proračuna koji služe kao uputa izvođaču radova za uspješno izvođenje svakog detalja.

Projekti sadrže detaljno razrađene nacrte i upute za izvođenje, stoga uz izvedbeni projekt znatno smanjujemo mogućnost za greške i dvojbe oko izvođenja svakog dijela zgrade.

Tek na temelju izvedbenog projekta moguće je izraditi precizan i konkretan troškovnik.